Nuttige links

Havanezer Club Nederland: De Havanezer Club Nederland heeft als belangrijkste doel het in stand houden, bewaken en bevorderen van gezondheid, karakter, welzijn en rastypische eigenschappen van het ras havanezer.
Raad van Beheer: Op kynologisch gebied is de Raad van Beheer het overkoepelend orgaan. De Raad van Beheer is een federatie van verenigingen op kynologisch gebied.
Fédération Cynologique Internationale (FCI): Op internationaal niveau is de Fédération Cynologique Internationale (FCI) het overkoepelende orgaan. Hierbij zijn bijna 100 nationale kennelclubs aangesloten. Het FCI-bestuur is internationaal samengesteld. Het kantoor is gevestigd in België.
Estrella Brillante Havanese
Ria Kos
Frans Halsstraat 5
7103 AN Winterswijk
0543-538320
06-24485690
info@estrella-brillante.nl

Van deze site mag niets zonder toestemming worden overgenomen of gekopieerd.